Analoga kollage

Analoga kollage gjorda av gamla böcker och tidskrifter, sax, skalpeller och lim.

Back to Top