Strike! Magazine illustration

Illustrationer till en artikel om ojämlikhet och privilegier i det brittiska skolväsendet i den engelska tidningen Strike! Magazine.

Back to Top