Jag gjorde allt det grafiska till Mångkulturellt Centrums utställning En för alla - alla för vem? som ritades av arkitekt Victor Marx. Texter och bilder brändes in med laser i träskivor som formade utställningens rum. Jag gjorde även affischer, utställningskatalog, annonser, sociala medier och övrig marknadsföringsmaterial.

Om utställningen som pågår fortfarande:
"Med utställningen En för alla, alla för vem? vill Mångkulturellt centrum delta i diskussionen om demokrati som pågår i samhället, kopplad till firandet av det som kallas 100 år av demokrati i Sverige. Tanken är att synliggöra de dilemman och spänningsförhållanden som finns i det som kallas demokrati. Utställningen är även tänkt att fungera som en arena för diskussion om demokrati. Därför har vi i utställningen byggt in både ett talarpodium och en liten aula."
Back to Top