Art direction, grafisk formgivning, layout, original, sättning.
Det vill säga att jag sätter ihop text, bild, grafiska element (logotyper, ikoner, staplar) för tryck och för web. Jag tolkar beställarens visioner och överför dem till en konkret formgivning med ett genomgående formspråk, god läsbarhet och ett prydligt paketerat budskap.
Omslag till böcker, magasin och andra publikationer
Jag formger omslag till trycksaker baserade på existerande bilder eller så gör jag bilderna också.
Illustrationer i kollagestil
Logotyper
Ditt företags eller organisations ansikte utåt som både ska vara så enkelt som möjligt och samtidigt unikt. Jag gör symboler och jobbar med typografi.
Grafiska profiler 
En grafisk profil är, inom exempelvis ett företag eller en organisation, den eller de regler som beskriver användandet av företagets eller organisationens logotyp, vilka färger och typsnitt som ska användas, bildspråk och så vidare i de trycksaker företaget eller organisationen producerar. Anledningen till fastställande av grafiska profiler är i huvudsak att ge ett likriktat användande av de bilder och texter som representerar organisationen och fungerar som dess "ansikte utåt".

Ikoner, symboler, grafiska representationer
Ikoner till din websida, grafiska bilder som ska leda användaren rätt, bilder som med så lite information som möjligt berättar en historia.
Teckningar
Mannen som kunde tala med tryckerier
Förutom att jag formger trycksaker av alla dess slag sköter jag även kontakten med tryckerierna och levererar högkvalitativa tryckfiler med rätt färgprofiler och allt annat tryckaren behöver för leverera dina trycksaker med rätt kvalitet.
Grafiska illustrationer, vektorillustrationer, flat design, material design

Affischer
Jag formger och illustrerar iögonfallande affischer som lockar till evenemang, engagemang eller något annat.

Back to Top